Regenwater

  1. Dimensionering

Via het dakoppervlak en grote niet verontreinigde oppervlakten wordt het hemelwater onder meer opgevangen om respectievelijk via dakgoten en andere afvoerkanalen afgeleid te worden in het regenwaterspaarbekken. Op enige uitzonderingen na zijn praktisch alle dakhellingen hiervoor geschikt.

Zijn echter als materiaal niet geëigend of enkel in beperkte mate:

  • dakbedekking uit gras en smeerwortels
  • dakbedekking uit metaal, uitgezonderd inox
  • dakbedekking uit fibro-cement dat niet verglaasd is.

Indien de opdrachtgever vastlegt voor welke doeleinden hij het hemelwater wenst te gebruiken en de horizontale projectie van de aangesloten oppervlakken is gekend, kan de ideale dimensionering van een regenwateropvangput berekend worden, ook in functie van de nieuwe regelgeving.

Er wordt daarentegen eveneens rekening gehouden met de beschikbaarheid van het regenwater, verliezen van bevochtiging (in de zomer), oppervlakteberging (platte daken), overstort frequentie en minimale leegstand.

De dimensionering voor het hergebruik dient rekening te houden met onderstaande gegevens:

  1. Particulieren:

 

Regenwater kan hergebruikt worden voor toiletspoeling, wasmachine, vaatwasmachine, poetsen van woning, besproeien van de tuin, persoonlijke hygiëne, …

Door regenwater rationeel te hergebruiken kan een doorsnee gezin van 4 personen jaarlijks ongeveer 70.000 l of 40 % besparen op het verbruik van drinkwater.

  • Toiletspoeling:

Het toilet is de grootste waterslokker. Het verbruik ligt rond de 45 L per persoon per dag. Indien het toilet uitgerust is met een spaarknop, dan ligt het doorsnee-verbruik op 18 l per persoon per dag.

  • Wasmachine:

Afhankelijk van de intensiteit van het wassen en de volledige benuttiging van de wasmachine wordt er een verbruik vastgesteld tussen 16 en 40 l per persoon per dag. Wij rekenen met een gemiddelde waarde van 19 l. Wij merken op dat regenwater veel zachter is dan leidingwater, zodat er bijgevolg minder waspoeder zal moeten aangekocht worden (+ 60 % besparing). Bovendien wordt er minder slijtage van het linnen vastgesteld.

  • Vaatwasmachine:

Afhankelijk van de intensiteit van het vaatwassen wordt er een gemiddeld gebruik vastgesteld van 9 l per dag.

  • Autowassen, poetsen van de woning, persoonlijke hygiëne en diversen:

Wij rekenen met een gemiddelde voor deze activiteiten van 53 l per persoon per dag.

  • Besproeien van de tuin:

Het verbruik voor dit doel is uiteraard niet constant het ganse jaar door. Vandaar rekent men per m²tuinoppervlakte 62 l per jaar. Voor dit doeleinde is regenwater erg aangewezen. Immers wij kunnen de planten en het gazon nu geven wat ze gewoon zijn te krijgen van de natuur.

BESLUIT: De gemiddelde waterbehoefte per persoon per dag situeert zich tussen 111 - 138 l, wat naar de toekomst toe misschien een te lage schatting is.